Överraskningselement

Så fort makarna Sisyfos börjar med vårstädningen inser vi båda att det snabbt behövs mer kompostutrymme att lägga allt som nu börjar samlas ihop. Fru Sisyfos närde för en kort sekund iden om att vi skulle lägga alt i säckar och låta sophämtarna ta det. Sisyfos ville däremot inte höra på det örat. Så för att härbärgera alla löv, gräs och kvisttugg så beslutade makarna Sisyfos sig för att bygga en ny kompostförvarning. Den lämpligaste platsen visade sig vara där alla stenar står i nederkant i gårdagens bild nedan.
Stenarna flyttades snabbt undan, presenningen som legat på marken togs bort (vilket vi båda såg som en stor lättnad) och det nya utrymmet ramades in med lastpallar som vanligt. Så efter en snabb insats kunder vi fokusera på att bära upp löv, skotta över alla de kvistar som malde igår och lägga i det ornamentala gräset som klipptes ner. Det ser nu lite snyggare ut och det blir lättare med tillgängligheten.
Dagen avslutade med att Sisyfos började expandera schakten med målet att bryta igenom. Det hanns dock inte med utan får kvarstå till nästa helg.
Som ni ser i nederkant på bilden så lyckade vi fylla det nya kompostutrymmet till drygt hälften. Det är inte utan att man blir förundrad över hur mycket sm behöver tas reda på under våren.

Kommentarer

Populära inlägg