söndag 23 april 2017

Lärlingar

Makarna Sisyfos har tre söner, alla med ena foten i vuxenvärlden. Den som följt bloggen vet att det ibland dyker upp en son här och var emellanåt och hjälper till. Men när de dykt upp har det inte funnits pedagogiska och lämpliga uppgifter att arbeta med, vilket förmodligen dämpat ätteläggens tentativa intresse.

I år har makarna Sisyfos tänkt ut ett lämpligt projekt för samtliga söner att deltaga i och, framförallt, lära sig att arbeta med verktyg och fysiskt. Makarna Sisyfos har förberett sönerna på att de får räkna med att arbeta minst en heldag en gång i månaden och tidigare i år så utrustade vi alla med lämplig arbetsklädsel. Gemensamt ska sönerna under Sisyfos överseende ordna till växthus och pelargång och idag var det dags för första uppgiften: bygga gjutform, armera och gjuta en utkragning i växthusdelen.

Som synes är det dock en hel del som måste flyttas innan vi ens kan komma igång med något.
I takt med att allt bars ut så sorterades stenen i tjocklek för att underlätta deras uppsättning sedan. När utrymmet var urplockat så sopades det rent och den låga väggen som ska utkragas, mitt fram i bild, mättes upp.
Sönerna fick därefter hämta långa reglar för botten och topp samt regelämnen som förbinder dessa. Med fogsvans fick de sedan lära sig att såga till virket i rät vinkel, märka ut placeringen på långreglarna och montera ihop regelramen. 
För att förankra utkragningen i befintlig mur så borrades krokar in i väggen och två armeringsnät fästes på plats.
Med överblivna plank fick de sedan skruva fast det som blir gjutformssida, sätta den på plats, fixera regelramen med reglar i botten, loda in den och förankra den i snedsträvor.
Det var nu tänkt att vi skulle gjuta i detta med betong, men vädret var helt enkelt för kallt, med snö och hagel, så Sisyfos blåste av denna del. Istället bar vi med gemensamma krafter upp en av pallarna med ölandssten, som vi ska bygga låga stenväggar mellan pelarna med.

Detta tog musten ur lärlingarna så fortsättningen får anstå till nästa lärlingstillfälle.

lördag 22 april 2017

Bättre sent än aldrig

Våren är en en hektisk tid, men makarna Sisyfos får nu lite hjälp av det kalla vädret. Vi hann inte med att klippa häck under påskhelgen så istället var det dagens uppgift. Sisyfos tror alltid att det ska gå snabbare än det gör men han får lära sig att det tar en dag i anspråk.

Till hjälp för klippningen i år använder Sisyfos en tvåtakts häcksaxmaskin från Stihl, som Sisyfos köpte för fyra år sedan men aldrig använt förrän nu. Sisyfos var på väg att göra det med sekatör och vanlig häcksax men på fru Sisyfos inrådan övergick Sisyfos till maskinell klippning. Inte oväntat gick klippandet mycket bättre med maskinen som hjälpmedel. Förloppet presenteras i bilderna nedan.


tisdag 18 april 2017

Inget ont...

...som inte har något gott med sig.

Utsikten som mötte Sisyfos i morse kunde ha varit nedslående, så här mitt i våren.
Men snö och is + vardag = alter egot lönejobbar inomhus vilket innebär att Sisyfos undslipper halka och kyla.

Det gäller också att utspritt Stoller + smältande snötäcke = bra invattnad gödsling av gräsmattan.

måndag 17 april 2017

Vädrets makter

Påskvädret fortsätter att vara en besvikelse men det stoppade inte Sisyfos. Istället var det full fart framåt i projektet. Efter en längre tids grävande var det dags att bli lite mer konstruktiv. Första moment var att ordna en stödpunkt för det stenvalv som Sisyfos ska mura upp. Om än svagt syns säkert de streck på berghällen som ska utgöra spräcklinjen.
Som vanligt ska det därefter borras spräckhål.
vari spräckkilarna ska placeras.
Därefter var det en fråga om att i tur och ordning driva in kilarna
vilket till slut resulterade i att bergklacken sprack bort och Sisyfos har nu ordnat en utomordentlig stödpunkt för valvet.
Eftersom Sisyfos inte grävt ur tillräckligt markerades var ett litet extraschakt behövde grävas,
vilket lät sig grävas relativt enkelt i leran.
Därefter lades reglar och kortlingar på plats som ska ta upp tyngden av stenarbetet medan det utförs. Dessa har bara lagts på plats, dvs de har ej skruvats fast, för att rivningen ska underlättas när valvet är klart.
För att måtta till valvbågen användes en 20 centimeters regel och med en böjlig överbliven OSB-bit drogs en lämplig kurvatur upp (vilken knappt syns nedan) genom att sätta den i spänn.
Regeln sågades till och med denna som förlaga så måttades nästa regel ut och sågades till. Notera solskenet ena ögonblicket ovan följt av snöfallet nästa ögonblick i bilden nedan. Vädret var inte kul, alls.
Båda reglar fixerade sedan på en 35-centimeters gjutplyfa och en kortling fixerades på den högsta punkten.
Nu är Sisyfos redo att börja mura ett valv. Dessvärre är vädret inte i hans favör med snö och nollgradigt. Så gjutande får anstå till nästa helg.
Tillsammans med fru Sisyfos började vi även att bära ut trädgårdens alla krukor och återplacera de växter som övervintrats i den högra jordkasunen. Här har vi placera och planterat de uppstammade pilarna.
Sisyfos passade även på att gödsla gräsmattan, med tanke på allt snöande under dagen, med Stroller Mossa.
Nu ska gräsmattan få ta sig ordentligt och torka upp inför den kommande vertikalskärningen.

söndag 16 april 2017

Julen varar än till påska...

Som vi alla vet så förklarar sången att det inte är sant. Julen kanske inte varar till påsken men vintern gör sitt bästa för att behålla greppet, med gräsmattan överdragen med ett mindre snötäcke som bär syn för sägen.
Avsikten var idag att makarna Sisyfos skulle klipp häck, men vädret var för krävande för fru Sisyfos som stannade inne. Sisyfos grep sig därför an att gräva klart i schaktet och hans ordningsimpuls krävde att jorden hamnade på samma ställe och avskärmat från det som ska bli gjutställe. De stora stenarna kom här väl till pass.
Enstaka solglimtar byttes mot längre stunder av snöglopp. Sakta men säkert grävde Sisyfos fram en bergklack ner till höger i bild, vid spaden, som ska tjäna som mothåll för det valv som ska överbrygga servitutschaktet.
Klacken är knappt skönjbar nere till höger i bild men imorgon ska den skråspräckas för att utgöra den högra startpunkten.
Det är med lättnad Sisyfos nu kan se fram mot konstruktionsarbete istället för det monotona grävandet.

lördag 15 april 2017

Häcklad

Makarna Sisyfos jobbar sig sakta ikapp säsongsstarten och får nu lite hjälp av det mycket kalla vädret. Idag var det dags att gripa sig an en provisorium som dessvärre nästan blivit permanent. När häcken vid gräsmattan planterades hade Sisyfos inte tillräckligt med idegransplantor. Istället planterade det en buxbom och en överbliven lågväxande idegransplanta i den kortare av planteringslådorna, mot pelargången, som nu stått mer än ett decennium på plats.
För något år sedan köpte makarna Sisyfos några ordentliga häckidegranar på en höstutförsäljning och idag var det dags att ersätta det provisoriska. Första uppgiften var förstås att gräva upp de plantor som rotat sig ordentligt.
Därefter grävde vi igenom jorden, blandade i kompost och satte de riktiga häckplantorna på plats och vattnade in dem. Nu ska vi se till att dessa får en så god start som möjligt och tillse att de inte torkar ut och dör. Vi ska nog också klippa till dem en aning för att stimulera dem att bli yvigare. Det dröjer förhoppningsvis endast några år till dess att de matchar häckhöjden på andra sidan trappan.
Som avslutning på denna kyliga påskafton plockade Sisyfos bort all sprängsten i schaktet för att kunna börja måtta för det stenvalv som ska brygga över servitutschaktet. De stenar som är kvar är så pass stora att Sisyfos ska försöka kila ut koniskt formade valvstenar.
Imorgon ska det sista grävas ut nere till höger i bild för att Sisyfos ska kunna skapa mothållet för ena valvändan. Vi tar mer detaljer om detta imorgon.

fredag 14 april 2017

Påskpresenter

Det var riktigt kallt på långfredagen. Nollgradigt och snöflingor i luften, men det hindrade inte Sisyfos att ge sig själv en påskpresent. Tidigare i veckan slog han till på en Blocket-annons och köpte 18,3 löpmeter krönsten som var 30 centimeter bred för 2 000 kronor. Så i sällskap med fru Sisyfos gjordes först en tur till soptippen med lite bråte, och sedan hämtades stenarna hem från Trollbäcken i Tyresö.
Sisyfos har ingen plan för vart den ska hamna, då han normalt arbetar med 40 centimeters krönsten, men den kommer säkert till pass. Löpmeterpriset var så pass bra att tillfället inte kunde missas.

Efter lite generellt städande nere mot gatan fokuserade Sisyfos på att få bort den sista sprängstenen i högra jordkasunen. Med lite fokusering så blev Sisyfos i det närmaste klar men en stor sten kom fram under grävandet.
Det var dock en enkelt match att spräcka ner stenen i hanterbara bitar för att sedan konstatera att det nu i det närmaste är färdiggrävt.
En mindre insats i morgon så är jordförflyttningen klar, varpå all ölands- och sprängsten ska flyttas undan. Därefter kan Sisyfos på allvar börja förbereda för valvbyggande. Mer om det inom kort.