Fundamentgjutning två

Det fundament som Sisyfos gjuter ska tillika tjäna som en innermur till poolområdet. Gjutstället blir därför stort och det är svårt att kunna nå med betong och sten. Makarna Sisyfos kommer därför saxa sig upp, sida efter sida och gjutning nummer ett lade grunden in mot poolområdet. Gjutning nummer två vetter mot servitutschaktet och Sisyfos har där måttat upp nivån och ordnat så vi nu har ena mothållet klart för valvet.
På valvet och på muren har Sisyfos nu spolat rent skrotsten för nästa gjutning. Till nästa helg ska vi därför höja gjutformen mot poolsidan och gjuta i den sidan.

Kommentarer

Populära inlägg