Vända blad

I veckan som gick så kastade Sisyfos in några enstaka kvällspass med sållande. I lördags slutförde makarna Sisyfos det monotona sållandet. Det kan ju vara bra att påminna sig om utgångsläget för några veckor sedan.

Vi har sållat ut en och en halv kubikmeter småsten, som burits ned hinkvis till Big Bags på gatan. Kvar är en fluffig och mager jord där vi i ett sista steg kommer tillföra gödsel som får arbetas ner i jorden av maskarna.

I slutet av september ska området sedan planteras upp.

Efter att detta slutförts kunde Sisyfos rikta uppmärksamheten mot nya delprojekt. Det första blev att börja förbereda för nästa stenvalv. Irriterande nog hade Sisyfos inte gjort fundamenten tillräckligt stora förra året så första åtgärden blev att gjuta i de små volymer som krävdes i båda ändar.

När det har brunnit klart kan sedan valvformen monteras och valv slås.

Sisyfos kommer vidare att stenlägga nedanför trappan i bilden ovan och det första steget är här att lägga kantsten på plats. I bilden nedan har den första stenen sågats till och är redo för läggning.


Kommentarer

Populära inlägg